Armero i Giménez, Laura

1464653_647967311920349_2069813462_n

(Monòver 1975) És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat d’Alacant.

  • Processos metafòrics i toponímics. Revista del Vinalopó. núm. 2. Petrer 1999

 CURRICULUM VITAE 1. DADES PERSONALS Laura Armero i Giménez Professora de Llengua i Literatura Valenciana (des del 2006) IES Paco Mollà de Petrer 2. FORMACIÓ ACADÈMICA2.1. Estudis de batxillerat a l’IB de Monòver. Cursos 1989-1993. 2.2. Estudis universitaris: Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat d’Alacant. Cursos octubre 1993 – juny 1997. Base addicional de preparació didàctica, amb l’assignatura Didàctica del valencià per a ESO.2.3. 1r cicle de la llicenciatura de Filologia Hispànica a la Universitat d’Alacant, especialitzada en Llengua i Literatura Hispànica.2.4. Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP) organitzat per l’ICE de la Universitat d’Alacant, de 300 hores lectives, durant els cursos 1997-1998. 2.5. Estudis universitaris de tercer cicle o (superiors):- 1r curs del PROGRAMA DE DOCTORAT de Llengua i Literatura Catalanes – 2n curs del PROGRAMA DE DOCTORAT de Llengua i Literatura Catalanes.- Titulació d’Especialista Universitari en Traducció (cat-esp/esp-cat & cat-anglés/anglés-cat). Curs de postgrau DE TRADUCCIÓ de 300 hores realitzat en dos anys acadèmics a la Universitat d’Alacant, 1999-2000/ 2000-2001. 2.6. Formació especialitzada:» La narrativa de Mercè Rodoreda: les relacions conte-novel·la (10 hores lectives). » X Jornades de Sociolingüística de la Nucia (30 hores lectives). » XI Jornades de Sociolingüística de la Nucia: La norma cosa de tots (30 hores lectives). » XII Jornades de Sociolingüística de la Nucia. Les claus del canvi lèxic (30 hores lectives). » Simposi Tirant lo Blanch: temes i problemes de traducció i de recepció literàries (30 hores lectives). » Simposi Internacional Ausiàs March i el món cultural valencià del segle XV (30 hores lectives). » I Congrés de Llengua, societat i ensenyament organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, del 8 al 10 de novembre, 2000 (30 hores lectives). » IX Jornades de Sociolingüística: Llengua i ideologia a Alcoi, maig 2000 (30 hores lectives). » X Jornades de Sociolingüística: Llengües globals, llengües locals a Alcoi, maig de 2001 (30 hores lectives). » X/ Jornades de Sociolingüística, Alcoi 2002. » Jornades de Formació de la Federació d’Ensenyament de CCOO: Interculturalitat, Educació i Llengües a Elx, 2 de novembre de 2000 (10 hores lectives). » 6es Jornades de Normalització Lingüística i Ensenyament, «La llengua i els joves, el futur de la llengua catalana» a Eivissa, 22-23 de febrer de 2002. Organitzat per CCOO (10 hores lectives). 2.7. Altres títols -Certificat del GRAU SUPERIOR de Coneixements de Valencià de la JQCV. -Curs NIVELL III i CURS ESPECÍFIC D’ADAPTACIÓ D del Pla de Formació Lingüístico-Tècnica en Valencià del Professorat No Universitari. -Diploma de MESTRE DE VALENCIÀ. 3. COL·LABORACIONS- Membre del jurat per als premis «Fira 96» de Monòver, concurs de narrativa i poesia organitzat per l’Associació Cívica per a la Normalització del Valencià «El Bull» i per l’Ajuntament de Monòver. – Correctora lingüística de la Revista Juvenil Va que Xuta de Monòver. – Membre col·laboradora en les Jornades de Formació de CCOO PV: Interculturalitat, Educació i Llengües. – Membre-coordinador de la campanya del Compromís pel Valencià,. 4. COMUNICACIONS, CONFERÈNCIES I XARRADES- «Nosaltres creem els noms. Toponímia rural de Monòver». Conferència en les IV Jornades Comarcals de Cultura Popular, 28 de novembre de 1998 a la Casa de Cultura de Monòver.- Ponència en la taula redona dels joves de les 6es Jornades de Normalització Lingüística i Ensenyament «La llengua i els joves: el futur de la llengua catalana» el dia 22 de febrer del 2002 a Eivissa. La ponència tractava de la situació sociolingüística de la joventut a les comarques alacantines, especialment del sud de la província. – Ponència «Experiències de promoció lingüística als sindicats», als Cursos d’Estiu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, Universitat de València, 7 de juliol del 2004. 5. PUBLICACIONSArticles: – «Estudi de la toponímia rural de Monòver: processos metafòrics i metonímics». Article científic per a la Revista del Vinalopó (2) publicada pel setembre del 1999. – Elaboració de dos manuals de gramàtica anomenats Unitats didàctiques nivell elemental i Unitats didàctiques nivell mitjà, ambdós publicats per la Secretaria de Comunicació de la CS CCOO PV. – «Immigració i llengua», article publicat a la revista El Tempir, Elx, 2002.- «Activitats de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià CS CCOO PV», article publicat a la revista El Tempir, Elx, 2002.- «La llengua dels joves al sud», ponència publicada a La llengua i els joves: el futur de la llengua catalana actes del Congrés de Llengua i Ensenyament CCOO, Palma, gener del 2003.Publicacions de correcció, traducció o coordinació:- CS CCOO PV, Joves i mercat laboral al País Valencià, Alzira, Germania Serveis Gràfics, 2005. – CS CCOO PV, Memòria de les fundacions de CCOO PV, València, Editorial Germania, 2004. – CS CCOO PV, Guia per a la defensa del treball en la globalització. – CS CCOO PV, Mou-te en drets, Secretaria de Joventut, CCOO. – DDAA (coordinació), Homenatge a Joan Fuster 1922-2002. – AADD (coordinació), Poemes contra la guerra. – Morant, Purín & Armero, Laura, Manual del llenguatge no sexista, Secretaria de la dona, CCOO. 6. EXPERIÈNCIA LABORAL 8.1. Cursos de valencià impartits:a) 1998: – Nivell 0 dels Cursos de Reciclatge de Valencià (a Oriola) articulat en el Pla de Formació Lingüístico-Tècnica en Valencià del Professorat No Universitari (90 h). b) 1999: – Nivell 0 dels Cursos de Reciclatge de Valencià a Elx (90 h) – Nivell II dels Cursos de Reciclatge de Valencià a Elda (80 h) – Nivell 0ral (70 h) i Nivell Mitjà (70 h); dos cursos de valencià a les aules del FOREM (de Petrer) de Comissions Obreres per a preparar els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. – Curs de Valencià Oral a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per a PAS, PDI i alumnat (90 h).c) 2000:A l’Escola d’Adults d’Asp 3 cursos: – Curs de valencià Oral (60 h) – Curs de valencià Elemental (60 h) – Curs de valencià Mitjà (60 h)Reciclatge de Valencià per a professorat: – Curs Nivell I (elemental) a Elx (80 h) – Curs Nivell II (mitjà) a Elx (80 h)Diputació Provincial d’Alacant : – Cursos de valencià nivells: Oral, Elemental, Mitjà i Superior dirigits al personal funcionari i laboral.d) 2001: – Curs de valencià Mitjà al FOREM d’Alacant de CCOO (70 h). – Curs de valencià Mitjà intensiu al FOREM d’Oriola de CCOO (30 h). – Curs Extraordinari de Valencià d’expressió oral, al Centre «Gabriel Miró» d’Oriola. Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística (30 h). – Coordinadora i docent d’un grup de treball del CEFIRE anomenat «Valencià mitjà» (30 h).e) 2002: – Curs de valencià Mitjà al FOREM d’Alacant de CCOO (70 h). – Curs de valencià ELEMENTAL a l’Escola d’Adults d’Asp (60 h) – Curs de valencià Mitjà intensiu al FOREM d’Oriola de CCOO (30 h). – Curs de valencià Mitjà intensiu al FOREM d’Alacant de CCOO (30 h). – Coordinadora i docent d’un grup de treball del CEFIRE «Coneixements de Valencià Nivell II» (30 h). – Coordinadora i docent d’un grup de treball del CEFIRE «Coneixements Pràctics de Valencià»(30 h).f) 2003: – 2 Cursos de valencià Mitjà al FOREM d’Alacant de CCOO (140 h). – 2 Cursos Intensius de valencià Mitjà per a CCOO, a Alacant i a Oriola (60 h). – Coordinadora i docent d’un grup de treball del CEFIRE «Treball i reflexions, partint de l’anàlisi dels diversos aspectes gramaticals i lèxics del valencià, aplicat a l’escriptura i a l’oralitat» (30 h).g) 2004:- Impartició d’una sessió als Cursos de la Nau dels Estudiants a la Universitat de València el dia 16.09.04.- Impartició d’una sessió als Cursos de la Nau dels Estudiants al Port de Sagunt, organitzat per la Universitat de València, el dia 23.09.04- Curs de valencià Mitjà intensiu a CCOO d’Alacant (30 h). 6.2. Tasques de TÈCNICA LINGÜÍSTICA:a) 2000 tècnica lingüística del Departament de Formació de la Diputació Provincial d’Alacant. Impartició de cursos de valencià dels quatre nivells: oral, elemental, mitjà i superior. Tasques de traducció i d’assessorament lingüístic. b) abril 2000-novembre 2005: tècnica lingüística de Comissions Obreres i responsable de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià a la província d’Alacant. Tasques desenvolupades: – assessorament lingüístic; – traducció especialitzada i correcció de textos; – organització dels cursos de valencià de la província d’Alacant – impartició cursos de valencià; – muntatge d’actes culturals (obres de teatre, actes musicals, recitals de poemes, exposicions, col·laboracions en congressos, etc.); – elaboració de material didàctic (vocabularis específics de diversos sectors laborals, manuals de tipologia textual, unitats didàctiques, etc.); – edició i distribució de la revista La Teranyina. – contactes amb gabinets de normalització lingüística, associacions per la llengua, casals, ajuntaments, etc. – elaboració de tríptics i cartells per a campanyes. – muntatge de cursos a diferents localitats i de diferents nivells. 6.3. Professora de Valencià a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Elx – Durant el curs escolar 2005-06, impartint els nivells següents: 1r, 2n i 5é. 6.4. Professora de Valencià de Secundària (des del 2006) a) IES Enric Valor (Monòver) b) IES Paco Mollà (Petrer) 6.5. Altres tasques realitzades:-Examinadora de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, a Elx, Oriola i Alacant des del 1997; membre del cos d’examinadors de les proves de Reciclatge de Professorat i de les proves internes del Servei de Llengües de la Universitat Miguel Hernández a Elx. Juliol – 2008

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.