Archivo de la categoría: Llibres de Rafael Poveda

Mortuoris Addenda

Mortuoris – Addenda

addend1

Portada del llibre: Sant Francesc d’Assís, Giotto i El Covent de Monòver. Ramon Molina Verdú, 1992. Oli sobre llenç.

 

Mortuoris – Addenda. Ajuntament de Monòver, 1998

En 1992 vaig publicar «Mortuoris». En aquest llibre vaig arreplegar les notícies considerades extraordinàries que apareixien en els llibres de defuncions de l’arxiu parroquial de Sant Joan Baptista de Monòver. En aquell moment l’arxiu es trobava en un estat prou deplorable i els únics llibres de mortuoris consultables eren els que començaven en 1636.

Per fortuna l’arxiu parroquial compta des de fa un any amb la valuosa i desinteressada direcció de la senyoreta Consol Payà i Amat, llicenciada en Geografia i Història. Fruit de l’exhaustiu estudi i catalogació del fons de l’arxiu, Consol Payà ha pogut recuperar fragments dels llibres de mortuoris anteriors a 1636. Apareixen com a miscel·lanis i no com a registres sagramentals individualitzats que és com s’han conservat la resta de registres a l’arxiu. El primer que ens trobem és un miscel·lani que conté registres de defuncions i de confirmats que comprèn des de 1593 a 1603, juntament amb una llista cobratòria de les despeses cobrades pel mestre Antoni Planes, per a la construcció de la torre de l’església. Ha estat catalogat amb la signatura 220-11. El segon miscel·lani comprèn registres de matrimonis des de 1601 a 1604 i de defuncions de 1619 a 1626 sota la signatura 220-10. Tots dos, amb les mateixes mesures (305 x 215 mm.) i sense coberta, presenten en general un estat de conservació acceptable malgrat que la humitat ha fet desaparèixer algunes parts que fan impossible transcriure algunes regestes. Estan escrits, indistintament, en valencià i castellà segons la procedència dels rectors. Un aspecte singular d’aquests textos és que recullen un gran nombre de noms i cognoms d’origen àrab dels nous convertits monovers, els quals van desaparèixer quasi totalment després de la seua expulsió en 1611. He posat per ordre cronològic els morts que apareixen desordenats. Aquest opuscle, per tant, s’ha de considerar com una addenda a «Mortuoris«. En aquesta ocasió- i a diferència de l’estudi anterior on sols vaig publicar una selecció- he transcrit la totalitat dels documents animat pel seu interès. He transcrit el text amb la major fidelitat possible. He regularitzat, d’acord amb la llengua moderna, les majúscules i minuscúles i també l’accentuació, la dièresi, els guionets i l’ús de punts i comes.

Rafael Poveda

Els dietaris de Bernardo Rico i José Rico 1894-1932

Rafael Poveda & Consuelo Payà

Els dietaris de Bernardo Rico i José Rico

1894-1932

i un epistolari amb alguns membres de la família Azorín

dietarisbernardorico

Foto de la coberta del llibre: Pasqual Rico i Leocrísia Albert, pares de Bernardo -el primer per l’esquerra- i els seus germans. Fotografia presa al voltant de 1885

Els dietaris de Bernardo Rico i José Rico 1894-1932. Ajuntament de Monòver, 1998

Els dietaris de Bernardo Rico i José Rico 1894-1932, és la transcripció completa de 15 anys de minucioses anotacions que Bernardo i el seu fill van fer quan eren encarregats de les propietats de la familia d’Azorín. L’interés dels documents es centra en la proliferació de notícies i esdeveniments relacionades amb el clima, les collites, els treballs del camp, incidents del carrer, anècdotes i curiositats del nostre poble. Complementàriament als diaris, es publiquen les cartes creuades amb diferents membres dels Martínez Ruiz, principalment Ramón, el germà metge, Amancio i el propi Azorín. També s’inclouen les fotografies dels protagonistes. Notes a peu de pàgina aclaren i complementen el text original que els autors han transcrit tot respectant l’original.

Introducció

Presentació d’Elia Gran

 

García Verdú, José

José García Verdú

Monóvar 1919

Un llibre sobre un autor monover Jose García Verdú (1895-1926) del qual són autors Rafael Poveda Bernabé Marcial Poveda Peñataro es va presentar el dissabte dia 29 de Novembre de 1997 a les 13 hores a l’auditori de la Casa de Cultura de Monòver. La Presentació del llibre va anar a càrrec del filòleg monover Antoni Maestre i Brotons.

garcia

José García Verdú 1895-1926 Seguir leyendo García Verdú, José

El Llibres de Claveria de Monòver 1652-1698.

El Llibres de Claveria

claveries

Coberta del llibre: Clavari. Ramón Molina i Verdú. Aiguafort, 1995

El Llibres de Claveria de Monòver 1652-1698. Ajuntament de Monòver, 1995

Transcripció completa dels llibres de Claveria existents a l’arxiu de l’Ajuntament de Monòver.

Visites 1595-1637

Visites 1595 – 1637

visitesdibuix

Coberta: Delmes i primícies a l’església. Enrique Vidal Pina, dibuix. Monòver 1993

Visites presenta un conjunt de documents extrets dels llibres parroquials de Monòver: les visites pastorals. Es tracta d’actes que redactaven els notaris quan el bisbe o algun delegat visitava la parròquia. Les dades arreplegades en aquests documents eren posteriorment presentades al Papa en les visites «Ad Limina» a fi d’informar-lo de l’estat de les diòcesis. Tot i que aquestos segueixen un esquema retòric fix, la informació que s’hi desprèn supera en molt l’interès merament protocol·lari del que parteixen.

Visites és un document valuosíssim per a conèixer l’arrancada i desenvolupament sociocultural de Monòver de 1595 endavant. És, doncs, una obra d’incalculable valor per a historiadors, sociòlegs, filòlegs… i per tot aquell interessat a escorcollar en els primers passos de la nostra cultura.

Visites presenta un conjunt de documents extrets dels llibres parroquials de Monòver: les visites pastorals. Es tracta d’actes que redactaven els notaris quan el bisbe o algun delegat visitava la parròquia. Les dades arreplegades en aquests documents eren posteriorment presentades al Papa en les visites «Ad Limina» a fi d’informar-lo de l’estat de les diòcesis. Tot i que aquestos segueixen un esquema retòric fix, la informació que s’hi desprèn supera en molt l’interès merament protocol·lari del que parteixen.

Visites és un document valuosíssim per a conèixer l’arrancada i desenvolupament sociocultural de Monòver de 1595 endavant. És, doncs, una obra d’incalculable valor per a historiadors, sociòlegs, filòlegs… i per tot aquell interessat a escorcollar en els primers passos de la nostra cultura

Introducció

Pròleg de Paül Limorti

Presentació a càrrec d’Esther Limorti

La llengua de les Visites (1595-1605) Revista de Festes 1998 de Mª Dolors Limorti Corbí

Mortuoris 1636-1850

mortuoris

Coberta: Sant Francesc d’Assís, Giotto i El Covent de Monòver. Ramon Molina Verdú, 1992. Aiguafort.

Mortuoris. Museu d’Arts i Oficis. Monòver, 1992

Mortuoris és un recull de notícies extretes dels llibres parroquials de Monòver on es registraven les defuncions dels veïns del poble: els noms, cognoms, topònims, dates i circunstàncies de la mort, així com la llengua emprada.

Aquest conjunt de dades constitueix una informació històrica valuosa més enllà de l’àmbit local o comarcal, que ens possibilita un millor coneixement del Monòver d’aleshores.

Un tresor que des del segle XVII las nostres dies ha estat dormint la nit del temps, i que ha sigut exhumat per a lectors encuriosits i investigadors interessats.

El llibre va estar presentat pel professor Paül Limorti i Payà el 25 de novembre de 1992 en la Casa de Cultura de Monòver.

Consta de 168 pàg. amb un pròleg de José Ferrándiz Lozano.

La introducció de Rafael Poveda amb un poema de Joan Fuster.

Poveda Bernabé, Rafael

 rafpov5

(Monòver 1958) és Enòleg per l’Escola d’Enologia de Madrid. Fill de Salvador i Pepita. Germà de SalvadorLaura i MªJosé.

Entre altres articles i col·laboracions destaquen els seus llibres: