UNA JOIA DE LA CARTOGRAFIA EN MONÒVER El mapa «Valentiniae Regni…» de Abraham Ortelius, Anvers 1584.

 

UNA JOIA DE LA CARTOGRAFIA EN MONÒVER

El mapa «Valentiniae Regni…» de Abraham Ortelius, Anvers 1584.

Un dels poquissims exemplars que es conserven (Col.lecció de Manuel i Luís Vidal, Monòver)

En el 1570 publicà Abraham Ortelius( o Oertel) el Theatrum Orbis Terrarum, un atlas amb mapes de tots el paisos en el mateix estil i format, del qual es realitzaren més de quaranta edicions al llarg d’una trentena d´anys. Als Additamenta d’aquest atlas Ortelius figura el primer mapa del Valentiae Regniolim contestanorum si Ptolomaeo, edetarum si plinio credimus typus, datat a Anvers el 1584. Ortelius escollia acuradament els seus col.laboradors i, possiblement, el que tingué a València fou Geroni Munyoç, catedràtic de la Universitat amb prestigi al món cientific internacional.

Aquest mapa de 1584 és de gran precisió i elegancia. No sols la costa sino també els rius s’hi troben molt ben traçats. El Regne de València hi apareix apaïsat, és a dir, amb el sud a l’esquerra. A la frontera ponentina del Regne està representat el sector Mosquerola-Ruviols, que en el segle XIII fou atribuït per Jaume I a València, el qual després passaria a Aragó. Com a tots els mapes del Regne de València anteriors al segle XIX, hi figura l’enclavament de Cabdet, vila valenciana aïllada en l’interior del Regne de Múrcia.

Belles orles envolten els títols, i completen l’ornamentació dues naus, una galera de vela llatina de tipus medieval i una caravel.la amb tres pals i dues veles quadrangulars, ja plenament reinaxentista. En la transcripció dels topònims valencians lliscaren nombroses errades. Gaspar Escolano ho censurava el 1510 amb excessiva acritud:

No es menor polilla en esta materia el escrivir por relaciones, como en nuestros dias le ha acontecido al curioso Abraham Ortelio, que en el mapa o tabla que , desde Flandes, ha sacado a luz del Reyno de Valencia en su Theatro Geográphico, ha desquiciado casi todos los pueblos de sus verdaderos sitios y nombres, y nos los presenta con otros tan diferentes , que de aqui a doscientos años, havrán de entrar en disputas los lectores, y hazer juycio de que huvo dos Reynos de Valencia: uno el que pinta abraham Ortelio, y otro el que realmente tenemos.(Gaspar Escolano Décadas de la Historia … 1661 I, VI, I, 3). Escolano, cal no silenciar-ho, també desfigurava els topònims valencians en castellanitzar-los.(Manuel Sanchis Guarner, obra completa-1 pag196. E.Climent editor 1976)

Ortelius, Abraham (Anvers 1527-1598) Nom llatinitzat d’Abarham Oertel (o Wortel), cartògraf i cosmògraf flamenc. Publicà un atles, Theatrum Orbis Terrarum(1570, primera edició i que s’anà repetint, amb inclussió de nous mapes, fins l’any 1612, que es publicà la darrera), que comprenia 53 planxes gravades en coure i acolorides a mà, realitzades amb la col.laboració de diversos cartògrafs i geògrafs.

Una secció d’aquest atlas inclou la hispaniae novae sive magnae, recens et vera descriptio, on figuren mapes del Regne de València i del Principat de Catalunya, i que va servir de base a d’altres cartògrafs a partir de 1580 i al llarg del segle XVII. Publicà també un Catalogus goegrapharum, d’un interés induptable per a la coneixença dels principals cartografs d’aquella època, i una gran quantitat de mapes de diverses contrades de la terra. Fou amic de Mercator, que estimulà en la seva tasca, i des del 1575 geògraf oficial a la cort de Felip II de Castella. Va escriure, entre altres obres, Synonymia geographica (1578), Parergon (1579) i Nomenclator Ptolemaicus ( 1584). (Gran enciclopedia catalana, vol. XVI, Ortelius.)

El Teatrum Orbis Terrarum, d’Abraham Oertel, amb titol Valentiniae Regni …. Va ser realitzat a una escala aproximadad de 12:640.OOO. Amb més de cinc cents topònims, encara que la transcripció no es correcta. Com a col.laboradors s’han barallat els noms de Jeroni Muñoz, Pere de Median i Ambrosi Morales, si bé qui hi figura com a tal a partir de 1603 és el preceptor de Felip II, Frederic Furió Ceriol. (Enciclopedia Valenciana vol.2 Cartografia)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.