Senyors, alcaits, governadors, batlles, i Alcaldes de Monòver.

Senyors, alcaits, governadors, batlles i alcaldes de Monòver.

Hem llistat els alcaldes del nostre poble. Han tingut diferents apel·latius segons el temps. Hi ha algunes llacunes perquè no hem trobat documents on investigar. El segle XVIII és dificultós per que no existeixen les actes de ple. El motiu d’aquesta publicació és, a banda del pur interès històric, una propera exposició de retrats que volem fer enguany. El lector observarà que no estan totes les fotos. Si algú ens pot facil·litar les que falten s’ho agrairem molt.

Abans de la conquesta, Monòver pertanyia a don Juan Manuel. Quan fou ocupat pel rei Jaume II fou confiat a l’arrais de Crevillent, Ahmad ibn Hudayr però manà que el custodiara com alcait un cristià, Garcia López d’Ançano 1296

Regnat de Jaume II

 • García López d’Ançano 1296
 • Ferran Garcès de Rueda 1296
 • En 1304 el rei Jaume II li concedí Monòver a Gonçalvo García

Regnat de Pere el Ceremoniós

 • Martí García 1381

Regnat de Martí I

 • Castelló de Bellver 1401
 • Johan Ortiz 1402
 • Joan de Xea 1403

Regnat d’Alfons el Magnánim

 • Joan de Nàcara 1420

Regnat de Felip II

 • Lluís Despuig 1561-1562-1582

Regnat de Felip III

 • Luís de Arbisu 1611
 • Tomàs de Oquendo 1614
 • Francisco del Castillo Concha 1620
 • Alberto de Totesans 1620-1624

Regnat de Felip IV

 • Francisco Çaragoça 1624-1626
 • Christòfol Corbí 1626-1634
 • Pedro Nieto de Peramato ó Pera Matto 1634-1637
 • Carlos Sosa 1637
 • Hieroni Lloris 1637
 • Thomàs Torres 1638-1644
 • Josep García Orsino, Ursino ó Urzino 1644-1649

Regnat de Carles II

 • Vicent Valera Junyeda de la Carra. També Juneda, Sunyera ó Sunyeda 1649-1674
 • Fernando Ruiz 1674-1675
 • Juseph Valera de la Carra 1675-1695

Regnat de Felip V

 • Pasqual Rico 1703
  Antoni Otensa 1709
  Antonio Ochoa 1727
  Pablo Ochoa 1729
  Joseph Verdú 1734
  Josef Perez 1742
  Manuel Thomàs Pérez 1744

Regnat de Carlos III

 • Joseph Albert y Rico 1771
 • Joan Payá Planelles 1775
 • Estanislao Brotons 1776
 • Felipe Brotons Sirera 1777
 • Juan Verdú Brotons 1778
 • Ramón Ruiz 1779
 • Christoval Mira 1780
 • Thomàs Poveda Ochoa 1781

Regnat de Carlos IV

 • Antonio Rico Verdú 1788
 • Francisco Rico Albert 1789
 • Josef Sans Brotons 1790
 • Antonio Ochoa Albert 1791
 • Juan Verdú 1792
 • Josep Brotons 1794
 • Juan Poveda 1795
 • José Verdú 1796
 • Salvador Rico – 1797
 • Ramón Ruiz – 1798
 • Juan Antonio Mira – 1799
 • Joseph Navarro – 1800

Regnat de Fernando VII

 • José Verdú 1817 (Nomenat per Fernando VII)
 • Juan Poveda Tortosa 1818 (Nomenat per Fernando VII)
 • Francisco Rico Verdú- 1819 (Nomenat per Fernando VII)

Regnat d’Isabel II

 • José Salamanca Mayol 1833 – 1835 (Nomenat per Isabel II)
 • Joaquín Verdú Pérez 24- 09-1835 (Elecció popular)
 • Antonio Verdú 1836
 • Pablo Verdú 1838 (Nomenat per Isabel II)
 • Miguel María Pérez Payá 1839 (Nomenat per Isabel II)
 • Liborio Cañizares Pérez 1840 (Nomenat per Isabel II)
 • Tomás García 1841(Nomenat per Isabel II)
 • Antonio Verdú Verdú 1842 (Nomenat per Isabel II)
 • Joaquín Amorós 1843-1844 (Nomenat per Isabel II)
 • Miguel María Pérez Payá 1844 (Nomenat pel Brigadier General del Reino
 • Luís Verdú – 1844- 1845 (Nomenat pel cap Polític de la Província)
 • Antoliano Pérez Mira 1846 (Nomenat pel cap Polític de la Província)
 • Ramón Pérez 1848 (Nomenat pel cap Polític de la Província)
 • Ramón Pina 1850- 1854 (Nomenat pel cap Polític de la Província)
 • Joaquín Amorós 1854 (Nomenat pel cap superior polític)
 • Joaquín Verdú Pérez 1855 (Nomenat pel cap superior polític)
 • Faustino Verdú 1856- 1861 (Nomenats pel cap superior polític)
 • José Pérez Payá 1861-1863 (Nomenat pel cap superior polític)
 • Antonio Cerdá 1863-65 (Nomenat pel cap superior polític)
 • Antonio Verdú 1865-67 (Nomenat pel cap superior polític
 • Faustino Verdú Verdú 1867-68 (nomenat pel Governador Civil de la Provincia)
 • Silvestre Verdú Verdú 1868-69 (nomenat pel Governador Civil de la Provincia)

I República

 • Joaquin Calpena Vidal 1869-72 (elecció popular)
 • Pio Verdú Pérez 1872-73 (elecció popular)
 • Matias Gimeno Pina 1873-75 (elecció popular)

Regnat d’Alfonso XII

 • Ramón Pina Marhuenda 1875-76 (Nomenat conjuntament pel governador Civil i el Militar de la província)
 • José Antonio Fillol Aparicio 1876-77 (nomenat pel Governador Civil de la Provincia)
 • Isidro Martínez Soriano 1877- 1881 (nomenat pel Governador Civil de la Provincia)
 • Francisco Pérez Sánchez 1881-1882 (nomenat pel Governador Civil de la Provincia)
 • Bernardo Pérez Payá 1882-1883 (nomenat pel Governador Civil de la Provincia)
 • Paulino Verdú Rico 1883-1885 (elecció popular)
 • Justo Verdú Escobedo 1885-1887 (elecció popular)
 • Gregorio Verdú Verdú 1887-1890 (elecció popular)
 • Leandro Tortosa Verdú 1891 (elecció popular)
 • David Pérez Sanchez 1891-94 (elecció popular)
 • Francisco Poveda Escolano 1894-95 (elecció popular)
 • Antonio Verdú Rico 1895-97 (elecció popular)
 • Vicente Cabanes Sempere 1897- (elecció popular)
 • Antonio Martínez Sansano 1898
 • Ciro Pérez Ferrer 1899 (elecció popular)
 • Brotons Poveda, Nicandro 1900 (Nomenat per la regent María Cristina)
 • Florencio Pérez Amorós 1904 (Nomenat per la regent María Cristina)

Regnat d’Alfonso XIII

Directori de Primo de Rivera

II República

Guerra Civil

Franquisme

Monarquia Pre-Constitucional

Monarquia Constitucional

Biblografia

Bellot, Mosén Pere. Anales de Orihuela. (Siglos XIV-XVI) Edició de Juan Torres Fontes. Orihuela, 1956

Ferrer Mallol, Maria Teresa Organització i defensa d’un territori fronterer. La governació d’Oriola en el segle XIV. CSIC. Institució Milà i Fontanals. Barcelona 1990.

Fundación del Casino. Cincuentenario 1880-1930. Monòver 1930.

Llibres de Claveria segle XVIII. Arxiu Municipal de Monòver.

Manual de Consells, segle XVII. Tom. I i II -1611-1689. Poveda Bernabé, Rafael i Poveda Peñataro, Marcial. (Inèdit).

Nieto Fernández, Agustín Orihuela en sus docuemtos IV Musulmanes y Judíos en Orihuela (Siglos XIV-XVIII). Murcia, 1997

Poveda Bernabé, Rafael. Els Llibres de Claveria de Monòver. Ajuntament de Monòver, 1995

Poveda Bernabé, Rafael. Mortuoris. Monòver, 1992

Sanz Sainz,Carmelo. La ciudad de Monóvar. Memoria sobre administración local. Ayuntamiento 1947.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.